Lid van     

Logo nobco

Blogs

Een Kruispunt Momentje
15 juli 2021


Zo noemt een goede vriend van mij het moment dat hij weet dat hij een keuze moet maken die belangrijk is of veel impact heeft. Meestal is het daardoor ook een moeilijke keuze want het is de weg inslaan naar het grote onbekende. Zal de keuze die je moet maken pijn bij jezelf of een ander veroorzaken?

Keuzes hebben altijd consequenties. Ik zeg wel eens tijdens coachgesprekken, “kiezen is verliezen”. Dit klinkt misschien wat negatief maar toch klopt de logica erachter wel. Immers, als je een kruispunt nadert heb je de keus om rechts, rechtdoor en linksaf te gaan. Je kiest één kant en daarmee sluit je de andere opties af. Dat is de consequentie van de keuze.

Gedoe, zeg maar…
Veel mensen vinden het lastig om bewust te kiezen en stellen een keuze uit in de hoop dat de tijd voor een oplossing zorgt. Of maken helemaal geen keuze. Vaak zeggen ze dat ze geen keuze hebben. In zo’n situatie kom je automatisch terecht in een soort reflexbeweging. Je gaat doen wat je daarvoor altijd al deed, en er verandert daarmee dus weinig.

Dit leidt veelal tot een onrustig gevoel: gedoe, zeg maar. Dit kan je ervaren met alle relaties die je hebt, met je partner, je kinderen, vrienden en je collega’s op het werk.

The challenge is in the response
Dagelijks overkomen ons zaken die niet zijn te voorzien. Gebeurtenissen op je werk, privé, vrienden en je kinderen. De gebeurtenis zelf kun je niet beïnvloeden. De reactie op deze gebeurtenissen echter wèl! Hierin heb je altijd een keuze.

Vind je keuzes maken lastig? Heb je teveel opties of herken je dat het niet maken van een keuze leidt tot ongemak en gedoe? Kiezen geeft vrijheid: jij hebt de regie in handen! De keus is aan jou!

 

8,5 miljard voor het onderwijs
04 juni 2021

Maandag gaan de scholen weer helemaal open. Leraren en docenten staan gelukkig weer voor een volle klas met leerlingen. Tot zover het goede nieuws. Iedereen die het nieuws volgt weet inmiddels dat de er voor de scholen een enorme zak geld klaarligt om de leerachterstanden, veroorzaakt door corona in te lopen. Deze tijdelijke extra steun van zo’n 8,5 miljard euro is voor het overgrote deel bestemd voor het primair onderwijs.

Schooldirecties hebben echter maar weinig tijd om na te denken waar en hoe ze dat geld aan gaan besteden. Een reuze uitdaging wacht hen deze zomer. En met deze uitdaging loert het gevaar van al te hoge verwachtingen.

De ouders, met hun verwachtingen en hoop dat het na de zomervakantie toch wel goed zal komen en de leerachterstanden daadwerkelijk worden ingelopen want ‘er is toch geld beschikbaar gekomen!’, kunnen wel eens van een koude kermis thuiskomen.

Nul meting of schoolscan

Volgt er een nulmeting voor alle leerlingen om op individueel niveau de achterstand in kaart te brengen? En een probleem en behoefte analyse, ook wel schoolscan wordt genoemd? Hoe kan je daar dan mee omgaan en wat vormt de basis van die nulmeting. Ga er maar aan staan als schooldirectie en docent!
Kortom, nog meer druk op de leraren en docenten lijkt mij een reëel gevaar. Waar vast en zeker aandacht voor zal moeten komen is hoe de huidige leraren en docenten in deze tijd ook op de been te houden en extra uitval zo veel mogelijk te voorkomen. Dan heb ik het niet over uitval door corona voor alle duidelijkheid.

Vóór corona

Veel van de problemen in het onderwijs speelden al voor corona en die los je met een zak met geld op korte termijn nog steeds niet op. Leraren tekorten, groeiende ongelijkheid en de toename van de laag geletterdheid waren al uitdagingen voor het onderwijs vóór corona.
Daar is nu extra geld voor maar daarmee is het nog niet direct een oplossing. Het spreekwoordelijke blik met docenten die je kan opentrekken staat bij niemand in de kast.

Wat nu?

Het extra budget zal zeker een aantal wensen van schooldirecties in vervulling laten gaan die al op de plank lagen, maar biedt zeker geen oplossing op korte termijn voor alle problemen die in de loop van de jaren zijn gegroeid. Niet alles zal goed uitpakken, het is immers de eerste keer voor alle directies dat er zoveel financiële ruimte is om iets goeds te doen.

Ik wens alle directies, docenten en leraren dan ook alle succes toe de komende tijd bij het bedenken en uitvoeren van de plannen. Schenk in ieder geval genoeg aandacht aan de ondersteuning van alle docenten en leraren, zodat ze gezond en mentaal fit door kunnen blijven gaan met lesgeven.

Het extra geld is voornamelijk bestemd voor het inlopen van achterstanden van leerlingen door corona. Al die extra aandacht voor leerlingen wordt voornamelijk gegeven door leraren en docenten. Die moeten we op de been blijven houden nu er vast en zeker weer meer van ze wordt gevraagd.

Daarbij wens ik ze veel succes!

Meetbaar of Merkbaar?
10 mei 2021

Een paar maanden geleden had ik een gesprek met een HR-manager van een middelgroot productiebedrijf. Het bedrijf had een opleidingsbudget voor zijn werknemers, maar er was nog niemand op het idee gekomen dat in te zetten voor personal coaching in plaats van gangbare trainingen en cursussen.

En daar zat de angel een beetje. Coaching was onbekend! Het gesprek ging al snel de kant op van meetbare resultaten. Het bedrijf organiseerde wel veel sportieve activiteiten voor zijn werknemers om fysiek en mentaal fit te zijn. En daar zijn meetbare resultaten heel gebruikelijk. “Hoe zie ik als coach nu dat het geïnvesteerde geld rendement oplevert? Komen er rapporten, mag de werkgever aangeven waarop gecoacht moet worden, volgt op regelmatige basis een terugkoppeling of een rapport waarin de gestelde doelen worden vastgelegd en afgetikt?”

“Niets van dit alles,” was mijn antwoord. De coachee komt met zijn vragen bij mij en alles wat wij met elkaar bespreken blijft tussen coach en coachee. Het resultaat zie je naar verloop van tijd in de verandering van gedrag in situaties op het werk. Iemand zit beter in zijn vel, neemt betere beslissingen, is zekerder van zijn zaak, weet helder om te gaan met onverwachte gebeurtenissen en veranderingen. Kortom, iemand is veel effectiever en zit prettig in zijn vel.

Het coachtraject ging van start en niet lang daarna volgde nog een medewerker met zijn eigen unieke problematiek en coachvraag. Hier zit een groot verschil in een training communicatie of cursus effectief leiderschap. Coaching gaat niet om een gelijk format voor iedereen, maar gaat om bewustzijnsontwikkeling van een individu op precies datgene waar zijn of haar vraag zit. Het resultaat is veelal een duurzame en blijvende gedragsverandering die zeer waardevol is voor zowel de coachee  als de organisatie waar in deze werkzaam is.

Ik kreeg dit deze week ook terug van de HR-manager. Hij zag het begin van veranderingen bij beide medewerkers. Over rendement en meetbaarheid ging het niet meer, hij constateerde merkbaar ander gedrag. Missie geslaagd!
Wat als gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers meer aandacht krijgen in uw organisatie? Waarin wilt u zich onderscheiden als organisatie als het gaat om het ontwikkelen van personeel? Laat het mij weten. Ik ben benieuwd.

Stilstaan is ook Bewegen
29 april 2021
Berg

Het einde van de Lock down is in zicht! Nog even volhouden en we kunnen weer doen en laten wat we willen, maar vooral wanneer we dat willen.

Lees verder...

 

 

 

blog