Lid van     

Logo nobco

Persoonlijke coaching voor leidinggevenden en professionals in de tweede helft van hun carrière.

 

Wat gaan we doen?

Graag werk ik samen met mensen en organisaties die beweging belangrijker vinden dan stabiliteit en zekerheid. Ik zie persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit als een proces van herkennen, afleren en loslaten.

Soms lukt dit (deels) niet zelfstandig. Progressie boek je bijvoorbeeld soms even met quick-wins maar de moeilijkere vraagstukken blijven zitten. Stevig verankerd in je eigen script. 

Tijdens de sessies vormt de theorie van de Transactionele Analyse (TA) een rode draad. De TA is een persoonlijkheidstheorie en communicatiemodel die helpt effectiever te communiceren en streeft naar autonomie en autonoom handelen. 

Ook werk ik met de coachingsmatrix ontleent aan de Strategisch Coachen theorie van Van Kouwenhoven. Een krachtige tool om het bewustzijn, het inzicht en het probleemoplossend vermogen te ontwikkelen die je dagelijks kan toepassen.

Werkwijze

Kennis maken

In een eerste gesprek van ongeveer een uur maak je samen duidelijk wat er speelt en waar je aan wilt werken. Je achtergrond en huidige situatie zullen hierbij aan bod komen. Als het klikt, bespreek je of en zo ja, op welke manier een vervolgtraject zinvol is.

Het vervolgtraject

Afhankelijk van de coachingsvraag bestaan de trajecten meestal uit 7 tot 12 sessies van 1,5 uur. De periode tussen 2 sessies ligt tussen de 2 en 3 weken. Het maken van reflectieverslagen na elke sessie helpt inzicht te krijgen in je eigen proces en voortgang. We toetsen samen regelmatig of we op de goede weg zitten waarbij je coachvraag leidend is.

Locatie

De gesprekken vinden plaats op de praktijk van Nataka Coaching of op één van de locaties van het Coachhuis. Ook kan het af en toe voorkomen dat we al wandelend de sessie doorbrengen. Het gaat erom dat jij je op je gemak voelt in een veilige omgeving, want dan is de kans van slagen het grootst.

NOBCO

Nataka Coaching is aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches en werkt volgens de ethische gedragscode van onze beroepsvereniging.

Investering

Ik hanteer verschillende tarieven voor bedrijven en particulieren. Neem voor meer informatie over tarieven contact met mij op. Je kunt mij bereiken op 06-46290778, via het contactformulier of stuur een mail naar gerben@natakacoaching.nl

 

 

 

blog