Wat gaan we doen?

Als basishouding mag je een pragmatische aanpak verwachten. Confronterend en direct, maar met respect en oordeelsvrij. Ik luister, observeer je houding en gedrag en stel veel open vragen. Vragen waar je misschien niet altijd direct een antwoord weet, maar die je aanzetten tot nadenken. Wanneer je weet wat je doet en waarom je dit doet, kun je het ook veranderen.

We beginnen met een intakegesprek, deze is altijd gratis. Tijdens dit kennismakingsgesprek draait het voornamelijk of we een goede klik hebben met elkaar en of jij je veilig voelt. Ook onderzoeken we samen de coachvraag of wellicht heb je deze al helder. Als we beiden een goed gevoel overhouden aan het intakegesprek plannen we een volgende sessie.

Tijdens een coach sessie staat je coachvraag altijd centraal. Jij bepaalt de onderwerpen waar je die dag mee wilt werken. Samen gaan we dan aan de slag met coaching tools, toepassingen uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), Transactionele Analyse en Systemisch Werken.

Life coaching beperkt zich niet tot de coaching sessies alleen. Het is een doorlopend proces. Ik vraag dan ook altijd om een kort reflectie verslag te schrijven over de kwesties en inzichten die naar boven kwamen tijdens de sessie en wat het je gebracht heeft. Meestal geef ik ook een huiswerk opdracht mee. 

Wat kost een sessie?

De kosten kun je vinden als je op de link klikt