Lid van     

Logo nobco

Bewustzijnscoach

Door een afspraak met mij als bewustzijnscoach te maken, neem je de eerste stap om je leven te veranderen. Het is een feit dat we allemaal opgroeien met een beperkt bewustzijn. Met de jaren ontstaan patronen. Dat gebeurt al vroeg in het leven en de patronen ontstaan door ouders, op school, door afkomst, vrienden en de omgeving waarin je opgroeit. Die patronen blijken vervolgens al snel belemmerende gewoontes op te leveren.

Over mij

Word je bewust van jouw belemmerende gewoontes

Door mijn werk als bewustzijnscoach word jij je bewust van deze belemmerende gewoontes. In plaats van je er tegen te verzetten, leer je ze accepteren en erkennen en leer je hoe je zelf je leven kunt veranderen. Met de ondersteuning van de bewustzijnscoach voel je weer de innerlijke kracht, voel je weer geluk en zie en voel je weer de kwaliteit van leven. Juist die kwaliteit zag je niet meer door de belemmerende gewoontes. Met coaching van de bewustzijnscoach zie je weer in wat het leven je aan moois kan bieden. 

Over de werkwijze 

Met ondersteuning van de bewustzijnscoach krijg je inzicht in je eigen gedrag

Ik kan je helpen om inzicht in je eigen gedrag te krijgen en kan als bewustzijnscoach eveneens helpen om zaken als zelfkennis en zelfinzicht te vergroten. Wat is het effect van je eigen gedrag op andere mensen? Ik kan je als bewustzijnscoach helpen om te reflecteren op wie je bent. Bij deze specifieke manier van coachen gaat het om zaken als persoonlijk leiderschap, persoonlijke effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling. 

Bekijk reviews 

Iedereen doet om een andere reden een beroep op de bewustzijnscoach

In mijn rol als bewustzijnscoach kan ik je ondersteuning bieden bij het leren om effectief te communiceren, bespreken we wat groepsdynamiek precies betekent voor jou en leer je eveneens beter om te gaan met conflicten en hoe je beter kunt samenwerken. Ook persoonlijke effectiviteit kan aan de orde komen als je mij als bewustzijnscoach inschakelt. Iedereen zal om een andere reden een beroep willen doen op de bewustzijnscoach. In alle gevallen kan ik maatwerk bieden en kan ik jou op heel erg veel verschillende manieren ondersteuning bieden.

Breken met oude patronen en conditioneringen

Het is prima mogelijk om te breken met oude patronen en conditioneringen. Hoe vast je ook denkt te zitten in je leven, ik kan je als bewustzijnscoach manieren aanbieden om de patronen te accepteren en te erkennen en je tonen hoe je weer gebruik kunt maken van je eigen innerlijke kracht. 

Neem contact op

 

 

 

blog